Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Miljoner för förbättring och förbrödring

Miljoner för förbättring och förbrödring

Publicerad 21 september 2012 10:10 | Uppdaterad 21 september 2012 10:11
EU vill att alla som bor i den europeiska unionen ska komma närmare varandra – både socialt och ekonomiskt. Därför rullar just nu 20 miljoner kronor i EU-pengar in i Karlskrona. Det krävs emellertid idéer, kunskap, engagemang, administrativa resurser och ett gediget ansökningsarbete om man vill lyckas få igenom ett EU-projekt och få ta del av miljonerna.

– En ansökan kan vara mycket komplicerad och bestå av mycket papper, säger Sissi Sturesson, EU-samordnare på Karlskrona kommun. Men pengarna vi får hjälper oss att göra fler saker som är till nytta för invånare, företag och turister än vi annars hade kunnat.

Knyter samman projekt

Sissi Sturesson hjälper kommunala förvaltningar och bolag att söka EU-pengar. Hon har järnkoll på aktuella program och projekt och kan pussla ihop olika önskemål så att de passar in i just de satsningar som EU utlyser pengar för. Ofta kommer idéerna ursprungligen från föreningar och organisationer, så det är en grannlaga uppgift att hitta de rätta knutpunkterna.

Både hårda och mjuka värden

Stora EU-pengar går förstås till infrastrukturprojekt, som upprustningen av Emmabodabanan och Verköbanan. Men det kan också vara pionjärprojekt inom grön energi eller kulturturism som kan blomma ut i något intressant för de lokala företagen att vidareutveckla. Ofta handlar det om Sissi Sturessonmjuka värden, som den speciella världsarvkartan för barn eller informationsskyltarna vid färjan på Verkö.

– Det gäller att blicka framåt och komma med idéer, för EU-satsningarna utformas efter vad folk önskar. Det som EU egentligen vill är ju att vi ska lära känna varandra och komma på samma nivå. Det minskar risken för konflikter, säger Sissi Sturesson.

Aktuella EU-projekt i Karlskrona

EU-pengar fördelas i Sverige via regionala eller sociala utvecklingsfonder eller också delas de ut direkt genom INTERR EG-projekt. Exempelvis kommer hälften av utredningen om skärgårdshamnarnas framtid att bekostas av utvecklingsfonden, medan ett projekt som hittills har gett 20 av 22 unga utanför arbetsmarknaden nytt jobb, får 43 procent i bidrag från sociala fonden. Följande INTERREG-projekt bekostas till 75 procent av EU:

TNT-PROJEKTEN
Stora järnvägs- och båttransportsatsningar som Emmabodabanan och Motorways of the Seas.

OFF.E.R
Projekt angående havsbaserad vindkraft som innehåller ett nätverksarbete med totalt 33 företag i Blekinge.

PYDOS
Satsning på att få ungdomar att fortsätta med idrott. Utbyte sker med Baltikum – allt från gemensamt idrottande till utbyten tränare emellan och kontakter via sociala medier.

INTERFACE
Kollektivtrafikprojekt som går ut på att underlätta för fotgängare att resa mellan Karlskrona och Polen. Bland andra deltar Stena Line, Blekingetrafiken och Gdynia stad.

ELMOS
Elcykelprojekt med målet att inspirera inpendlare och turister att använda elcyklar samt företag att bli uthyrare. Karlskrona är föregångare i Sverige tillsammans med Växjö.
 
PRE-WASTE
Samverkan med bland andra Bulgarien och Malta kring bästa sätten att minska avfallet på.

Detta är en artikel ut tidningen "i Karlskrona"

Läs mer om tidningen

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2012-09-21
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Miljoner-for-forbattring-och-forbrodring/