Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Mer pengar till skola och omsorg i femklöverns förslag till ...

Mer pengar till skola och omsorg i femklöverns förslag till budgetdirektiv

Samtidigt ska den nya Serviceförvaltningen, en ny nämnds- och förvaltningsstruktur och fortsatt effektivisering inom tekniska nämnden ge besparingar.

I budgetdirektiven och planerna fram till 2011 föreslås pengar avsättas för att kunna flytta huvudbrandstationen i Karlskrona från Trossö och för att kunna säkerställa tågtrafiken på Kust till kustbanan.

Budgetdirektiven innebär också bland annat följande:

Barn- och ungdomsnämnden får minskade sparkrav på 3 miljoner kronor för 2009 och 5 miljoner för 2010. År 2011 tillförs nämnden 3 miljoner kronor för en fortsatt utbyggnad av förskolan.

Utbildningsnämnden får ett minskat sparkrav på 1 miljon kronor för 2009.

Äldrenämnden får ett minskat sparkrav på 5 miljoner kronor årligen från 2009 samt ett tillskott på 5 miljoner från 2011 som kompensation för det ökande antalet äldre med behov av omsorg och boende.

Handikappnämnden får minskade sparkrav med 4,5 miljoner kronor 2009 och 5,5 miljoner 2010 samt ett tillskott på 4 miljoner kronor från 2011  för att klarar volymökningen i verksamheten.

Socialnämnden får ett årligt tillskott på 6,5 miljoner kronor för åren 2009-2011.

Tekniska nämnden ska genom fortsatt effektivisering spara 5 miljoner kronor 2009 och 6 miljoner 2010 och 2011.

Den nya Serviceförvaltningen ska ge effektiviseringar på 3 miljoner kronor 2009, 8 miljoner 2010 och 13 miljoner 2011.

En ny struktur för nämnder och förvaltningar ska ge besparingar på 2 miljoner kronor 2010 och 3 miljoner 2011.

Beslut tas den 18 juni

Förslaget till budgetdirektiv 2009 och planer 2010-2011 går nu vidare till kommunfullmäktige för beslut den 18 juni 2008.

Hela förslaget till Budgetdirektiv 2009 och planer 2010 – 2011, pdf 56 kB

Läs mer om Femklöverns förslag till budgetdirektiv på Moderaternas webbplats


Socialdemokraterna och vänsterpartiets lämnar ett eget förslag till budgetdirektiv för de kommande åren.

Läs om socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma förslag till budgetdirektiv på Socialdemokraternas webbplats

 


 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2008-06-26
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Mer-pengar-till-skola-och-omsorg-i-femkloverns-forslag-till-budgetdirektiv-/