Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Medborgarundersökning 2012

Medborgarundersökning 2012

Publicerad 18 januari 2013 13:34 | Uppdaterad 18 januari 2013 13:38

Karlskrona kommun har under hösten 2012 deltagit i Statistiska centralbyråns, SCB:s medborgarundersökning.

Undersökningen görs i Karlskrona kommun vartannat år och visar vad medborgarna tycker om kommunen inom tre områden;

  • hur kommunen är som en ort att leva och bo på 
  • hur kommunen klarar sina uppgifter 
  • hur medborgarna ser på sin egen möjlighet till inflytande

Resultatet ger viktigt underlag

Resultatet används som en del i kommunens planering och prioritering av frågor och verksamheter för att få nöjdare medborgare. Medborgarundersökningen är ett komplement till de brukarundersökningar som görs inom respektive område.
I undersökningen kan Karlskrona jämföras med andra deltagande kommuner och man kan också jämföra med tidigare undersökningar.

Läs mer om medborgarundersökningen


Mer information

Pia Kronengen
Telefon: 0455-30 30 15


 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2013-01-18
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Medborgarundersokning-2012/