Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Kungörelse

Kungörelse

Publicerad 18 december 2009 09:28 | Uppdaterad 18 december 2009 09:31
Väster Udd, Kv Hector 8, tidsbegränsat bygglov i fem år för parkeringsplats.

Till miljö- och byggnadsnämnden i Karlskrona har inlämnats en ansökan om tidsbegränsat bygglov i fem år gällande ny parkeringsplats för 33 personbilar
inom detaljplanelagt område. Förslaget avviker från detaljplanen som föreskriver
bostadsändamål.

Ansökningshandlingarna finns tillgängliga på Karlskrona kommun,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Östra Hamngatan 7 B.

Den som har synpunkter på förslaget skall framföra dessa skriftligen till Karlskrona kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
371 83 Karlskrona
Eventuella synpunkter skall ha inkommit till förvaltningen senast den 15 januari 2010.

Miljö- och byggnadsnämnden

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2009-12-18
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Kungorelse/