Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Kritik mot personalen efter Lex Sarah-utredning

Kritik mot personalen efter Lex Sarah-utredning

Publicerad 13 april 2011 12:40 | Uppdaterad 13 april 2011 16:00
De utredningar som gjorts efter Lex Sarah-anmälningar på Eklidens särskilda boende leder till att kritik riktas mot den personal som stängts av och mot en områdeschef. Det blir däremot inga arbetsrättsliga åtgärder och den personal som varit avstängd under utredningstiden återgår i tjänst.

De 24 mars stängdes fem personer i nattpersonalen vid Eklidens särskilda boende av från arbetet efter en Lex Sarah-anmälan om ett utdraget larm. Under utredningstiden gjordes ytterligare en Lex Sarah-anmälan om bristande tillsyn.

Båda utredningarna är nu slutförda och förvaltningschef Per Jonsson riktar skarp kritik mot den personal som varit föremål för utredning för hur de agerat, men avstängningarna upphävs och personalen återgår i tjänst. Kritik riktas också mot den som vid tillfället var områdeschef för dålig uppföljning av rutinerna på Ekliden.
– Utredningarna visar på flera fel, men det går inte att peka ut någon enskild som ansvarig. Därför blir det inga arbetsrättsliga åtgärder, säger chefen för Äldreförvaltningen Per Jonsson. Men jag vill understryka att bristande rutiner aldrig får hindra att medarbetare själva tar ansvar för att arbetet utförs på ett sätt som garanterar brukarna en god omsorg. Därför riktar jag kritik mot både de medarbetare som varit föremål för utredning och mot områdeschefen på Ekliden.

Utredningarna visar att det på Ekliden funnits en otydlighet rörande rutinerna för hantering av larm och att det brustit i kommunikationen mellan personalen och områdeschefen. I den andra Lex Sarah-anmälan, som gäller bristande tillsyn, konstateras att ord står mot ord om tillsyn skett hos brukaren vid det aktuella tillfället.

Vid det särskilda boendet Ekliden genomförs nu ett antal åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Bland annat ska nattpersonalen träffa arbetsledningen oftare och en genomgång av alla larm- och dokumentationsrutiner ska göras. Det ska också bli tydligare vem som har ansvar för de olika våningsplanen på Ekliden under nätterna.

För mer information
Per Jonsson
Chef Äldreförvaltningen
0455 30 44 01

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2011-04-13
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Kritik-mot-personalen-efter-Lex-Sarah-utredning/