Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Kritik mot kommunens agerande som arbetsgivare efter Yaras d...

Kritik mot kommunens agerande som arbetsgivare efter Yaras död

Advokaterna Annika Elmér och Lars Viklund har idag överlämnat sin utredning ”Efter mordet på Yara Alnajjar – en granskning av hur Karlskrona kommun agerat som arbetsgivare 1 maj-31 december 2014”.

Utredarna har inte haft för avsikt att genom utredningen att peka ut enskilda tjänstemän eller politiker som ansvariga för vare sig aktiva handlingar/beslut eller passivitet. Däremot framförs kritik mot kommunens handlande som arbetsgivare. Utredarna lämnar också ett antal förslag till åtgärder som kommunen kan göra.

Utredarna kritiserar kommunen för de båda presskonferenserna 1 och 12 maj, då kommunen genom sin information uttryckte stark kritik mot två enskilda anställda; en handläggare på socialförvaltningen och rektor för Tullskolan. Enligt utredarna har mediehänsyn och politisk hänsyn i alltför hög grad tagit över arbetsgivarperspektivet i kommunens kommunikation under första hälften av maj.

Kommunen kritiseras också för bristande stöd till både personalen på socialförvaltningen och Tullskolan.  Kommunens krisberedskap klandras för att ha varit otydlig och i avsaknad av dokumentation.

Kommunen hade vid tidpunkten fog för sin avstängning av rektor enligt kollektivavtalet. Skälen var dock oklara och kommunen hade kunnat lösa den uppkomna situationen på ett annat sätt, som hade varit skonsammare både för rektor och organisationen.

Utredarna anser att socialnämnden och barn- och ungdomsnämnden ur ett arbetsmiljöperspektiv kan kritiseras för bristande stöd i form av tillräckliga resurser till förvaltningarna. Utredarna ger också vissa förslag som gäller bland annat kommunikationsstrategi, personalfrågor, krisberedskap och arbetsmiljöinsatser.

Läs hela rapporten från EmpLaw Advokater AB, pdf-dokument

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-03-11
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Kritik-mot-kommunens-agerande-som-arbetsgivare-efter-Yaras-dod/