Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Klartecken att rena Karlskronas vatten i Johannishusåsen

Klartecken att rena Karlskronas vatten i Johannishusåsen

Publicerad 14 juni 2011 15:26 | Uppdaterad 14 juni 2011 15:31
Miljödomstolen i Växjö gav idag kommunen klartecken att fortsätta arbetet för att kunna rena vattnet från Lyckebyån i Johannishusåsen.

Förberedelserna har pågått under flera år, bland annat har vattenverket i Lyckeby byggts om i etapper. Miljödomstolens besked idag innebär att de avslutande etapperna nu sätts igång.
– Det här kommer att ge Karlskronaborna ett bättre dricksvatten, renat på naturlig väg samtidigt som vi får möjlighet att ta reservvatten från Nättrabyån, säger VA/renhållningschef Kenneth Johansson. Vi har jobbat för det här i många år och det känns bra att nu kunna starta de avslutande jobben.

Sent i höst startar arbetet med att bygga ledningarna mellan vattenverket i Lyckeby och Johannishusåsen, sammanlagt blir de  2 0 kilometer långa. I Lyckeby kommer en pumpstation och luftningsbassänger att byggas och på Johannishusåsen byggs infiltrationsanläggningar. I Nättraby ska en servicebyggnad och en tryckstegringsstation byggas, samtidigt skapas möjligheter att använda Nättrabyån som reservvattentäkt. 

De avslutande arbetena beräknas kosta 150 miljoner kronor och totalkostnaden för projektet är 325 miljoner. Enligt planerna ska projektet vara klart vid årsskiftet 2014 – 2015.

Projekt Johannishusåsen

Karlskrona kommun tar till största delen sitt vatten från Lyckebyån. Vattnet i ån är av dålig kvalitet och periodvis påverkar det smak och lukt på dricksvattnet. Vattnet kommer att renas i flera steg, bland annat genom att pumpas till Johannishusåsen där det renas på naturlig väg när det rinner genom åsen innan det pumpas tillbaka till Karlskrona.

Domslut mark- och miljödomstolen juni 2011, pdf 301 kB

Karta över hur vattenledningen kommer att gå, pdf 6 MB

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2011-06-15
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Klartecken-att-rena-Karlskronas-vatten-i-Johannishusasen/