Logga för utskrift
 • De olika temaområdena

  • Fysisk planering
  • Kommunal trafikförsörjning
  • Trafikplanering, transporter och
  kollektivtrafik
  • Näringslivsutveckling
  • Sårbarhetsplanering
  • Energiplan
  • Energieffektivitet i kommunala
  fastigheter

Sidan uppdaterad: 2008-10-01
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Karlskrona-ska-bli-en-uthallig-kommun/Moduler-i-hogerblock/De-olika-temaomradena/