Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Karlskrona kommuns webbplats granskad

Karlskrona kommuns webbplats granskad

Karlskrona kommuns webbplats hamnade på plats 42 vid en jämförelse mellan landets 290 kommuner. Det är SKL (Sveriges kommuner och landsting) som har gjort den första medborgarinriktade kartläggningen av samtliga kommuners webbplatser.

Under maj och juni 2009 testades samtliga kommunala webbplatser av ett antal studenter. Vid undersökningen ställdes drygt 200 vanliga frågor inom tolv verksamhetsområden och svaren skulle hittas inom två minuter genom att söka på hemsidan. Svaren ligger till grund för bedömningen.

Inom större delen av områdena ligger Karlskronas resultat över genomsnittet för hela landet. Bäst resultat för Karlskrona kommun gav information inom äldreomsorgen. Av de frågor som ställdes fann man svar på 96%. Sämre resultat visades inom individ, familje- och handikappomsorgen.

- Kommunens webbplats är en viktig kanal för medborgarna, säger Ulla Nelson, informationschef. Undersökningen ger oss en bra grund att arbeta vidare med. Den hjälper oss att peka ut vilka områden som behöver utvecklas och förbättras.

SKL:s undersökning ”Information för alla? – en granskning av kommunernas information till medborgarna.” september 2009, pdf 1 MB

Webbgranskning av kommuner, tabellbilaga, september 2009, xls 918 kB

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2009-09-30
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Karlskrona-kommuns-webbplats-granskad/