Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Karlskrona kommun tecknar stort hamnavtal

Karlskrona kommun tecknar stort hamnavtal

Karlskrona kommun har undertecknat ett avtal med EUPEC PipeCoatings France, en underleverantör till Nord Stream AG, som ger kommunen totalt 30 miljoner kronor under tre år.

EUPEC ska använda ett 80 000 m2 stort område i Verkö hamn som mellanlager för gasrörssektioner till den planerade gasledningen genom Östersjön. Verkö kommer att vara en av tre mellanlagringsplatser, de andra två är Slite på Gotland och Hangö i Finland.

Området på Verkö

Större bild på området på Verkö, jpg 298 kB

Totalt blir det 30 000 rörsektioner som mellanlagras på Verkö innan de transporteras ut till ett specialfartyg för att svetsas ihop och läggas på Östersjöns botten. Under de tre åren kommer cirka 400 anlöp med fartyg att göras, de flesta under 2011.

Det norska företaget Norsea Group AS i Stavanger kommer på Eupec PipeCoatings France uppdrag att svara för verksamheten i Karlskrona. Stuveritjänsterna utförs av Karlskrona Stuveri AB. Även det lokala näringslivet engageras, bland annat för iordningsställande av lagringsområdet och för olika typer av leveranser.

För mer information

Anders Jaryd
Chef Tekniska förvaltningen
0455 - 30 31 01

Läs mer om Nord Streams gasledningsprojekt på Nord Streams webbplats

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2009-02-09
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Karlskrona-kommun-tecknar-stort-hamnavtal/