Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Karlskrona kommun tar över ordförandeskap och kansli i Balti...

Karlskrona kommun tar över ordförandeskap och kansli i Baltic-Link Association

Sedan 1 november har Karlskrona kommun tagit över kansliansvaret för nätverket Baltic-Link Associations kontor och kommunalrådet Tommy Olsson har blivit ordförande.

Nätverket består av 22 offentliga aktörer och två företag som arbetar för att utveckla transportkorridoren mellan Karlskrona och Göteborg. Nätverket samverkar tätt med motsvarande nätverk i Polen, ARCA, som utvecklar transportkorridoren hela vägen genom Polen från Gdynia till Tjeckien.

Baltic-Link Association står bland annat bakom EU-ansökan Motorways of the Sea (MOS) som EU ska fatta beslut om i december. Om ansökan går igenom lämnar EU betydande bidrag infrastrukturinvesteringar i främst järnvägen till Verkö och sträckan Karlskrona - Emmaboda i Karlskrona samt en ny omlastningsterminal i Alvesta.

Bakgrund

Initiativet till en Baltic-Link korridor togs 1998 i ett projekt med namnet SEBTrans som genomfördes inom EUprogrammet Interreg II C. Partners i projektet var representanter från olika organisationer i Sverige, Danmark, Polen, Litauen och Ryssland.

Resultate i SEB-Trans visade att området i sydöstra Östersjön kunde förvänta sig en fördubbling av handeln fram till år 2020, en snabb tillväxt för persontrafiken under samma period samt att området saknade intermodala godstransportlösningar.

Läs mer om Baltic-Link Association på deras hemsida

För mer information
Tommy Olsson
Kommunalråd
0455 30 30 04

Tore Almlöf
Chef strategisk planering
0455 30 30 27

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2009-11-20
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Karlskrona-kommun-tar-over-ordforandeskap-och-kansli-i-Baltic-Link-Association/