Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Karlskrona kommun söker inte syndabockar

Karlskrona kommun söker inte syndabockar

Publicerad 14 maj 2014 13:34 | Uppdaterad 14 maj 2014 13:37
Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund menar att Karlskrona kommun söker syndabockar efter den tragiska händelsen då en åttaårig flicka avled på Valborgsmässoafton. Det stämmer inte. Kommunens uppgift är nu att utreda vad som hänt och se till att rätta till de brister som upptäcks.

Matz Nilsson säger i ett pressmeddelande att Karlskrona kommun söker syndabockar efter den tragiska händelsen då en åttaårig flicka avled på Valborgsmässoafton. Han menar att kommunen lägger ansvaret på den rektor som stängts av.
– Matz Nilsson har fel, vi lägger inte skulden på rektorn utan avstängningen sker för att trygga arbetssituationen, säger Maria Persson som är chef för Barn- och ungdomsförvaltningen. Vi måste se till vad som är bäst för eleverna, rektorn och övrig personal i det här svåra läget och därför har vi beslutat att rektorn inte ska vara på skolan. Vi har en bra dialog med det fackförbund som rektorn tillhör och har haft överläggningar med dem om avstängningen, som gäller under tiden som kommunen utreder ärendet.

Matz Nilsson skriver efter att ha tagit del av medieuppgifter att något formellt fel inte har gjorts. Det stämmer inte, vilket också framgått i rapporteringen. Det är tydligt att socialtjänstlagen (14 kap, 1§) inte har följts. Varje medarbetare är skyldig att anmäla när man misstänker att ett barn far illa. I det här fallet gjordes ingen anmälan från skolan.
– Rektorn är mycket väl medveten om att en anmälan skulle gjorts och var och en förstår nog hur svårt det är att bära efter det som hänt, säger Maria Persson. Vi ser nu att flera skolor låter anmälningar till socialtjänsten gå via rektorn och här har förvaltningen ett ansvar att se till att samtliga medarbetare som arbetar med barn känner till anmälningsplikten och hanterar den på rätt sätt.

Karlskrona kommun kommer att låta göra en extern och oberoende utredning av vad som hänt, förutom den Lex Sarah-utredning som startats inom socialförvaltningen. Utredningen ska se till helheten och kommer att titta på både skolan och socialtjänsten. Den ska vara färdig 30 juni.
– För oss är det viktigt att försöka se helheten för att kunna förbättra oss, säger Ingrid Augustinsson Swennergren som är kommundirektör, att som Matz Nilsson försöka ställa skolan mot socialtjänsten gagnar ingen. Arbetssituationen är ansträngd både i skolan och socialtjänsten, men vi måste se till att barnens bästa sätts i första rummet.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-05-14
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Karlskrona-kommun-soker-inte-syndabockar/