Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Karlskrona kommun har fokus på ”fiber till byn”

Karlskrona kommun har fokus på ”fiber till byn”

Publicerad 7 september 2011 11:44 | Uppdaterad 7 september 2011 11:48
Karlskrona kommun satsar för att möta regeringens beslut kring den nationella IT-strategin. Målet är att 90 procent av befolkningen ska ha tillgång till ett bredband på minst 100 Mbit per sekund senast år 2020.

Ett helt nytt program för IT-Infrastruktur i Karlskrona kommun är nyligen framtaget och innehåller flera punkter som ska underlätta för utbyggnad av fiberbredband på landsbygden.

Stefan Lundin på Näringslivsenheten arbetar under ett halvår med att informera intresserade som vill bygga ut för bättre fiberbredband på landsbygden.
– Jag ger stöd i uppstartsfasen av ett projekt och hjälper till med processen från ”ax till limpa”, säger Stefan. Vi har gjort en kartläggning av aktörer på marknaden som erbjuder stamfiber där byarna kan ansluta sitt byanät. Dessutom samverkar Karlskrona kommun med aktörer när grävningar i gator och vägar utförs, så att det blir lättare att förbereda för fiberbredband.

Birgitta Jonasson på Länsstyrelsen i Blekinge berättar:
- Vi ansvarar för att fördela ut de statliga pengar som finns för utbyggnad av fiberbredband på landsbygden till de ansökningar som kommer in. Det är extra roligt nu när regeringen satsar ytterligare pengar för att skynda på utvecklingen. Vi har haft en lite trög start i länet, men ser nu att intresset börjar öka. Jag får många förfrågningar från personer på landsbygden som är i uppstartsfasen med att bilda fiberföreningar, och jag räknar med att antalet ansökningar kommer att öka nu under hösten och vintern.

– Det är viktigt att företag och hushåll i alla delar av landet kan dra nytta av de möjligheter som tillgång till kraftfullt bredband ger. Då kan traditionella arbetsmetoder förändras, nya tjänster och affärsmodeller utvecklas och nya beteenden växa fram, poängterar Mats Lindbom, ansvarig politiker för infrastrukturfrågor i Karlskrona kommun.

Länkar, kartor och dokument, bland annat en process för hur ett projekt kan gå till, finns på karlskrona.se/bredband

För mer information

Stefan Lundin
näringslivsenheten Karlskrona kommun
0455-30 31 61
This is an email address

Birgitta Jonasson
Länsstyrelsen
0455-87 055

Mats Lindbom
ansvarig politiker för infrastrukturfrågor Karlskrona kommun
0455-30 30 02

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2011-09-07
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Karlskrona-kommun-har-fokus-pa-fiber-till-byn/