Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Karlskrona bygger vidare

Karlskrona bygger vidare

Karlskrona är en expansiv kommun med många spännande projekt på gång. I samband med årets sista sammanträde i miljö- och byggnadsnämnden presenterades ett axplock av de största och mest aktuella projekten.

En av planerna är att bygga husbåtar nedanför Bryggareberget.

Just nu pågår en revidering av översiktsplanen och i den processen ingår flera delarbeten. Utveckling av Rosenholmsområdet, Torskors, Verkö och Nättraby är några av delarbetena. Dessutom planeras bland annat för ett nytt stadsbibliotek, ett hotell på Fisktorget, utveckling av Stortorget samt en ny stadsmarina.

Det finns också planer på att göra plats för flerbostadshus på olika ställen i kommunen samt att skapa nya tomter på bland annat Ringö som är den plats som idag är mest intressant hos dem som står i kommunens tomtkö.

Vid miljö- och byggnadsnämndens senaste möte antogs den detaljplan som nu gör det möjligt att påbörja arbetet med att bygga ett kraftvärmeverk på Bubbetorp.Carl-Göran Svensson, ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden. Foto: Clara Enqvist

Det finns idag 104 aktuella detaljplaner, vilket är en tredubbling jämför med för några år sedan enligt miljö- och byggnadsnämndens ordförande Carl-Göran Svensson. Flera av planerna är redan antagna och det är då möjligt att börja bygga.
– Vi vill ha bra beredskap i kommunen så att vi är redo när högkonjunkturen kommer, säger Carl-Göran Svensson.

Läs mer i broschyren Karlskrona bygger vidare! pdf, 5 MB

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2009-02-25
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Karlskrona-bygger-vidare/