Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Ja till Femklöverns budgetramar

Ja till Femklöverns budgetramar

Publicerad 24 juni 2010 08:31 | Uppdaterad 24 juni 2010 08:32
Kommunfullmäktige sa på onsdagen ja till Femklöverns förslag till budgetramar för åren 2011-2013. Det innebär bland annat en satsning på skola och omsorg och att vårdnadsbidrag införs från halvårsskiftet 2011.

Ombyggnaden av Tullskolan som startar i år, fullföljs och ska vara klar 2011. Holmsjö skola kommer enligt förslaget att byggas om till 2012. I Holmsjö vill Femklövern också samverka med den ekonomiska föreningen så att planerna på en all-hall kan bli verklighet.

För att höja kvaliteten i gymnasieskolan vill Femklövern låta Utbildningsnämnden behålla de nuvarande ekonomiska ramarna trots att elevantalet minskar.

Ett nytt äldreboende planeras i Lyckeby och ska stå klart 2012. Under de närmaste åren vill Femklövern utveckla trygghetsboenden för äldre.

Volymökningarna inom handikappomsorgen fortsätter och enligt förslaget ökar därför budgeten med 20 miljoner år 2011. Nya boenden kommer att öppnas i Inglatorp och Backabo.

Femklövern planerar inte för någon höjning av kommunalskatten de närmaste åren, den ligger kvar på 21,19 procent.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-06-24
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Ja-till-Femkloverns-budgetramar-/