Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Femklöverns budgetförslag 2013

Femklöverns budgetförslag 2013

Publicerad 15 maj 2012 14:03 | Uppdaterad 15 maj 2012 15:48
Femklövern har presenterat sitt förslag till budget för 2013 och ramar för åren 2014 och 2015.

I förslaget får Barn- och ungdomsnämnden ett tillskott på 13 miljoner kronor 2013, 22 miljoner 2014 och 30 miljoner 2015. Samtidigt frigör den nya skolorganisationen sammanlagt 40 miljoner kronor under de tre åren.

Socialnämnden får en utökad budget med 37 miljoner kronor 2013 för att klara utbetalningarna av ekonomiskt bistånd. Fram till 2015 får Socialnämnden sammanlagt 121 miljoner i utökad budgetram. Samtidigt görs en satsning på 20 kommunala beredskapsjobb, vilket ger ett minskat behov av ekonomiskt bistånd.

Handikappnämnden får utökad budget 2013 åren med 11 miljoner för att möta volymökningen i verksamheten, sett över all tre åren får handikappnämnden 51 miljoner.

Femklövern föreslår inte någon höjning av kommunalskatten, den ligger kvar på 21,19 procent.

Genom generella effektiviseringar på bland annat fastighetsdrift, IT, kostenheten, städ och administration ska 30 miljoner sparas 2013. Sammanlagt ska 140 miljoner sparas över tre år.

Läs Femklöverns budgetförslag

Läs om Socialdemokraternas budgetförslag

Läs om Vänsterpartiets budgetförslag

Läs om Sverigedemokraternas budgetförslag 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2012-06-11
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Femkloverns-budgetforslag-2013/