Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Ett attraktivare Karlskrona med skola som samarbetar med när...

Ett attraktivare Karlskrona med skola som samarbetar med näringsliv

Publicerad 1 februari 2013 11:48 | Uppdaterad 1 februari 2013 11:49
Inspirationsträffen om ”Ledaren i mig” lämnade ingen deltagare oengagerad. Samtliga representanter från näringsliv, skolvärld, barn- och undoms- förvaltning och Näringslivsbolaget var rörande överens: Karlskrona ska bli känt för sina starka skolor – med näringslivet som självklar samarbetspart.

Eva-Marie Andersson, vd Karlskrona Företags- och Hantverksförening, Agnetha Dahl–Nilsson, ledningsresurs Ramdalaskolan, Roy Olsson, Svennes VerktygsmekaniskaTräffen, som initierats av Karlskrona kommun och Roxtec, hade till syfte att presentera arbetssättet ”Ledaren i mig” men också sätta ljuset på värdet av framgångsrika skolor för en kommuns attraktivitet i stort.

”Ledaren i mig” är ett arbetssätt som bygger på ”De 7 goda vanorna” där elever inspireras att ta eget ansvar, bli initiativrika, kreativa och sätta mål. ”Ledaren i mig” praktiseras över hela världen men Karlskrona var bland de första kommunerna i Sverige då tre Jämjö-skolor gick med i början av 2012.

Anja Eklund, chef kvalitet och utveckling, barn- och ungdomsförvaltningen, Ulrika Malmgren, HR-ansvarig Sverige, Roxtec International, Karin Petermann, HR-manager Areva– Vi hade redan inlett ett värdegrundsarbete i våra skolor men kände att vi ville ta det ett steg längre och höja kompetensen ytterligare hos våra elever vad gäller bemötande. ”Ledaren i mig” gav oss den stöttning som vi behövde. Det räcker inte att vika en temadag för värdegrundsarbete, vill vi nå resultat måste vi arbeta med detta varje dag, säger rektorerna Helén Sollin och Carina Bärlund.

Näringslivets intresse i skola och utbildning blev tydligt under träffen.
– När vi rekryterar någon som inte bor i kommunen är skola och boende de viktigaste faktorerna, i den ordningen. Därmed ligger det helt i vårt intresse att samarbeta för attraktiva skolor, säger Per Mattsson, HR Director, Roxtec International.

Roy Olsson, Svennes Verktygsmekaniska, Björn Lindkvist, HR, Kockums, Helén Sollin, rektor Jämjö skolområde, Ella Björnsdóttir, Franklin Covey, Maria Andersson, fritidspedagog, Jämjö skolområde, Maria Persson, förvaltningschef barn- och ungdomsförvaltningenRoy Olsson är verkstadschef på Svennes Verktygsmekaniska – som ständigt söker industrikompetens. Han efterlyser mer mötesplatser som kan minimera avståndet mellan skola och arbetsliv.
– Hur ska vi få våra ungdomar att välja yrkesinriktade utbildningar för ett yrke inom industrin om de inte har någon bild av vad det arbetet innebär? Det är en utmaning som vi måste möta tillsammans, säger han.

Maria Andersson, fritidspedagog, Jämjö skolområde, Agnetha Dahl–Nilsson, ledningsresurs Ramdalaskolan, Helén Sollin, rektor Jämjö skolområdeKarin Petermann, HR Manager, Areva, tror att viljan till samarbete finns både bland näringsliv och skolor. Det är inte här problemet ligger.
– Det viktiga är vi upprättar en fungerande kommunikation som löper över tid. Att se till att vi har en kontinuerlig dialog för att nå resultat.

Mötet avslutades i en positiv anda där samtliga representanter var fast beslutna att detta var startpunkten för ett kommande samarbete. 
– Som jag ser det har vi inget val. En sådan här satsning är en nödvändighet för kommunens överlevnad. Nu är det upp till oss alla att dedicera oss så att detta verkligen leder till något, säger Per Mattsson.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2013-02-01
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Ett-attraktivare-Karlskrona-med-skola-som-samarbetar-med-naringsliv/