Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Enkätundersökning om ungdomars drogvanor i Karlskrona

Enkätundersökning om ungdomars drogvanor i Karlskrona

För femte gången har det genomförts en enkätundersökning avseende ungdomars drogvanor i Karlskrona. Undersökningen visar en ökning av ungdomar som någon gång har provat narkotika eller haft lust att prova narkotika. Det är också fler ungdomar som använt någon form av narkotika fem gånger eller mer.

Även användandet av läkarförskrivna sömn och lugnande medel ökar. Färre ungdomar har en negativ attityd till hasch, amfetamin och att sniffa.

Både glädjande och oroande siffror

- Resultatet från 2009-års drogvaneundersökning innehåller både glädjande och ororande siffror, säger Anders Nordberg, kommunens alkoholhandläggare.  

Anders tycker att det är glädjande att färre ungdomar dricker alkohol, fler tar avstånd från alkohol, berusningsdrickandet generellt minskar samt att berusningsdebutåldern ökar. Men samtidigt ökar gruppen som vi kallar för "högkonsumenter" och Anders tolkar det som en polarisering mellan "icke konsumenter" och "stor konsumenter".

Arbetet som görs inom skolans och socialtjänstens område för att minska alkoholdrickandet har dock burit kraft, tycker Anders. Detta märks tydligt i undersökningens resultat. Tyvärr är det oroande att konsumtionen av narkotika ökar.

Alkoholkonsumtionen minskar

Det är fler gymnasieelever och unga flickor som dricker alkohol minst två gånger i månaden och blir berusade. Trots det visar trenden att alkoholkonsumtionen minskar och att man nu är lite äldre när man blir berusad för första gången.

Det finns starka samband mellan kamraternas berusningsvanor och det egna förhållningssättet till alkohol. Även föräldrarnas berusningsvanor påverkar ungdomarna men i lägre utsträckning än vad kamraterna gör. I familjer som har bestämda regler om alkohol dricker ungdomarna mindre alkohol och har en mer negativ attityd till alkoholkonsumtion.

Rökningen ökar bland pojkar

Rökningen ökar, framförallt bland pojkar, men det är fortfarande en större andel flickor som röker. Andelen snusare minskar utom bland de yngre pojkarna.

Hög svarsfrekvens

Syftet med undersökningen är att ge en bild av ungdomarnas drogvanor inom alkohol, narkotika och tobaksområdet, samt att ge en jämförande bild av förändringar inom området.

Årets undersökning omfattar totalt 1618 elever, fördelade med 857 i gymnasiets andra årsklass samt 761 elever i 9:e klass. Svarsfrekvensen har under samtliga år varit hög. Årets svarsfrekvens var 86 % i 9:an och 69 % på gymnasiet. Analys och sammanställning av resultaten har gjorts av Docent Kent Nilsson i Västerås.

Resultat Enkätundersökning 2009, Karlskronaungdomars tobaks-, alkohol- och andra drogvanor, pdf 263 kB

För mer information kontakta

Anders Nordberg
alkoholhandläggare/utredare
Telefon 0455-30 42 64
This is an email address

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2011-11-22
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Enkatundersokning-om-Karlskronas-ungdomars-drogvanor-/