Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / En östlig sträckning av höghastighetsbanan

En östlig sträckning av höghastighetsbanan

Publicerad 7 juli 2015 13:47 | Uppdaterad 7 juli 2015 13:52
Just nu (den 7 juli) har 459 företag i den sydöstra regionen, med sammanlagt 52 595 anställda, skrivit under uppropet för att få en östlig sträckning av höghastighetsbanan.

Vår sydöstra region behöver en östlig sträckning av höghastighetsbanan. Arbetsmarknadsregionen i sydost har 600 000 invånare, och det är bara storstäderna som har en högre tillväxt. Bostadsproduktionen är på gång och våra exportföretag levererar i dag näst högst exportvärde i hela Sverige.

Vi ser det som angeläget att höghastighetsbanans sträckning ska läggas där den skapar största möjliga samhällsekonomisk nytta och största potential för framtiden. Därför menar vi att sydost är det bästa alternativet! En sträckning från Malmö via Hässleholm, Älmhult och Växjö till Jönköping är av stor vikt för företagens konkurrenskraft i hela sydöstra Sverige.

Snabba kommunikationer är avgörande för vår kompetensförsörjning och för att nå våra kunder och leverantörer i Sverige och i världen. Det gynnar en geografiskt decentraliserad tillväxt som inte enbart bygger på fortsatt urbanisering. Det är också viktigt att det frigörs kapacitet för ökade godstransporter och underhåll på södra stambanan vilket skulle bädda för en fortsatt utveckling av näringslivet i sydost och kunna stärka Smålands höga andel av Sveriges exportvärde ytterligare.

Genom en östlig sträckning genom Småland knyts Linnéuniversitetet och Blekinge Tekniska Högskola ihop med universitetet i Lund med högskolorna i Malmö, Kristianstad och Jönköping. Detta stärker de södra arbetsmarknadsregionerna, förbättrar möjligheten för regionens företag att hitta rätt kompetens och stärker samarbetet mellan kommuner, lärosäten och näringsliv. Beslut om sträckningen och genomförandet av utbyggnaden måste ske skyndsamt för att skapa trygghet kring våra framtida investeringar. Dessutom ser vi ett stort behov av att samtidigt förbättra kust-till-kustbanan och Emmabodabanan för att skapa  en snabb åtkomst till höghastighetsbanan.

Vi är övertygade om att Karlskronas medverkan i denna fråga är viktigt för
sydöstra Sverige. – Vi hoppas du tycker likadant!

Patrik Hansson
kommunstyrelsens ordförande

Pia Holgersson
näringslivschef

Läs mer om uppropet

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-07-07
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/En-ostlig-strackning-av-hoghastighetsbanan/