Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / EU-projekt håller öppet hus – kom och hälsa på

EU-projekt håller öppet hus – kom och hälsa på

Publicerad 5 maj 2017 10:30 | Uppdaterad 5 maj 2017 10:30
Hälsa på oss på arbetsmarknadscentrum i Karlskrona kommun för att se hur vi bidrar till regionens utveckling. Välkommen till Bubbetorps Gård på onsdag den 10 maj klockan 10.00.

Ett stort växthus i glas omgärdat av grönt gräs, gröna buskar, träd utan löv och grusgångar. På grusgången går en person med en skottkärra.

Vi vill berätta om projektet SKAPA 2.0, ett ESF-projekt som påbörjades den 1 november 2015 och pågår till den 31 oktober 2018. Huvudmålet är att genom ett individanpassat arbetssätt öka förutsättningarna för de som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma i arbete, praktik eller studier.


EU-flaggan och texten Europeiska Unionen Europeiska socialfonden.

Deltagarnas behov

SKAPA-metoden innehåller olika fokusområden som anpassas till deltagarnas specifika behov och förutsättningar och innebär ett arbetssätt där personalen fungerar som multikompetenta team runt individen.

Arbetssättet har lett till att vi på ett mer effektivt sätt kan möta olika individers förutsättningar och behov. Fokus ligger på individens egna val och det egna ansvaret och deltagarna utgår från en individuell utvecklingsplan framtagen genom självskattning i kombination med vägledningssamtal.
I SKAPA-metoden ingår även ett aktivt arbete med jämställdhetsintegrering, icke-diskriminering och allas lika värde.

Loggan för projektet SKAPA.

Grön rehabilitering

I ett av teamen ligger fokus på att integrera nysvenska medborgare i samhället genom språkträning och praktik. Ett annat team arbetar med kurser och utbildningar som ger möjlighet till reflektion och ändrade tankemönster för att komma vidare i livet och närmare arbetsmarknaden. Bland annat grön rehabilitering med odling och även kreativ styrka där deltagarna gör något gott för någon annan.
Här kan vi också erbjuda utbildningen Liv i Livet, Landstinget Blekinges koncept som bedrivs i kommunal regi, vilket handlar om att röra om lite bland deltagarnas vanor och ge dem en vänlig knuff i rätt riktning.

Här finns kontaktuppgifter till arbetsmarknadscentrum.


Kampanjen Mitt Europa

Vi genomför kampanjen Mitt Europa tillsammans med de Europeiska struktur- och investeringsfonderna. I samband med Europadagen den 9 maj visar projekt i hela EU upp sina verksamheter. 2016 deltog mer än 2 500 projekt i 23 länder, med över 400 000 besökare.

Kampanjen i Sverige pågår den 6-14 maj. Under veckan har drygt 80 svenska projekt öppet hus och bjuder in allmänheten. Tillsammans visar vi på den bredd av aktiviteter och möjligheter som finns bland svenska EU-projekt och hur vi bidrar till samhällsutvecklingen.

Här läser du mer om den svenska kampanjen och hittar även alla medverkande projekt på en interaktiv karta. 

Logga för Mitt Europa. 

Europeiska socialfonden
Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. Det svenska socialfondsprogrammet för perioden 2014-2020 är ett stöd för att förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken. Fler kvinnor och män ska komma i arbete och allt färre stå utanför arbetsmarknaden. Sedan 1995 har mer än 90 000 projekt med mer än 1 miljon deltagare genomförts i Sverige. Det innebär att var sjätte svensk i arbetsför ålder har haft möjlighet att utveckla sig inom ramen för ett socialfondsprojekt.

ESI-fonderna
Europeiska socialfonden är en av fyra europeiska struktur- och investeringsfonder (ESI-fonder) i Sverige. Övriga tre fonder är: Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden. ESI-fonderna är EU:s främsta verktyg för att uppnå målen i Europa 2020, EU:s tillväxtstrategi med syftet att skapa en smart och hållbar tillväxt för alla. De fyra fonderna används för att finansiera olika program som ska stimulera tillväxt och minska ekonomiska och sociala skillnader inom Europa. Under åren 2014–2020 medverkar Sverige i 27 program som finansieras av ESI-fonderna.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-05-05
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/EU-projekt-haller-oppet-hus--kom-och-halsa-pa/