Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Detaljplan för Verkö 3:4, Verkö (ABB)

Detaljplan för Verkö 3:4, Verkö (ABB)

ABB High Voltage Cables utökar sin produktion på Verkö. Nya byggnader och ytterligare ett kabeltorn krävs för den utökade verksamhet som planeras. Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram eftersom gällande detaljplan begränsar byggnadshöjder och yta som får bebyggas.

Tillståndsprövning har påbörjats genom att samrådsprocessen inleddes
2011-10-24.

Arbetet med detaljplanen avses ske med enkelt planförfarande enligt 5 kap 7 § punkt 2 plan- och bygglagen, dvs planprocessen samordnas med tillståndsprocessen enligt miljöbalken. Den miljökonsekvensbeskrivning som upprättas för tillståndsansökan utgör även miljökonsekvensbeskrivning för detaljplanen.

I samband med att gällande stadsplan ersätts av en ny detaljplan kommer strandskyddet att återinträda. Kommunen prövar upphävandet av strandskyddet i samband med planprocessen.

Detaljplan för Verkö 3:4, Verkö (ABB)

Granskningstid: 27 januari - 24 februari 2012

För mer information
Planarkitekt Kerstin Johansson, telefon 0455-30 44 59
Planarkitekt Anna Olausson, telefon 0455-30 33 47

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2012-02-01
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Detaljplan-for-Verko-34-Verko-ABB/