Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Budgetramarna klara för åren 2010 – 2012

Budgetramarna klara för åren 2010 – 2012

Kommunfullmäktige i Karlskrona har nu sagt ja till femklöverns reviderade förslag till budgetramar och koncernövergripande mål för de kommande tre åren.

Femklövern valde efter överläggningar med Socialdemokraterna att ändra sitt förslag och avsätta mer pengar för lönehöjningar genom att ta ut en högre avkastning från de kommunala bolagen. Utbildningsnämnden får också ökade budgetramar med fem miljoner 2010 för att klara sin verksamhet.

Förslaget om att minska antalet förvaltningar togs bort. Däremot beslutade fullmäktige att minska den politiska organisationen genom att kommunstyrelsens allmänna utskott tar över uppgifterna från näringslivsutskottet, samordningskommittén och jämställdhetskommittén.

Budgetramarna bygger på att kommunalskatten i Karlskrona ligger kvar på 21,19 procent under 2010.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2009-08-28
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Budgetramarna-klara-for-aren-2010--2012/