Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Bra resultat i kommunkompassen

Bra resultat i kommunkompassen

Publicerad 14 mars 2014 15:28 | Uppdaterad 14 mars 2014 15:55
Karlskrona kommun har förbättrat sitt resultat kraftigt sedan 2011 då den förra undersökningen gjordes. Kommunkompassen är en undersökning som görs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och som mäter hur kommunen arbetar.

Sammantaget har kommunen förbättrat sina resultat med 23 procent. Den största förbättringen gjordes inom områdena ”Offentlighet och demokrati”, och ”Verksamhetsutveckling” där resultaten var mer än 40 procent bättre än 2011.

Läs hela rapporten

Resultat

Undersökningen görs i åtta huvudområden. Kommunkompassen utvärderar inte verksamhetens resultat utan sättet att leda den och sättet att samspela i organisationen.

I tabellen här nedanför redovisas Karlskrona kommuns resultat för 2011 och 2014 samt förändringen. I den sista kolumnen redovisas ett genomsnittsvärde för de 40 senaste undersökningarna av andra kommuner. 

Karlskrona 2011 Karlskrona 2014 Ändring 40 kommuner i genomsnitt
Offentlighet och demokrati 48

69

+44 % 50
Tillgänglighet och brukarorientering 49 67 +37 % 54
Politisk styrning och kontroll 62 65 +5 % 67
Ledarskap, ansvar och delegation 44 61 +39 % 55
Resultat och effektivitet 46 53 +15 % 56
Kommunen som arbetsgivare, personalpolitik 46 54 +17 % 55
Verksamhetsutveckling 49 73 +49 % 51
Kommunen som samhällsbyggare 71 67 -6 % 66
Totalt 415 509 +23 % 455

 

Om kommunkompassen

Utvärderingen av Karlskrona kommun genomfördes i januari år 2014. Utvärderingsgruppen från SKL har studerat dokument, granskat kommunens hemsida, intranät och genomfört intervjuer med ett 40-tal personer i organisationen. Bland de intervjuade fanns politiker, ledande tjänstemän och fackliga representanter.

Resultatet sammanställs i en rapport som innehåller en poängbedömning och en kvalitativ beskrivning av hur kommunen fungerar. Bedömningarna görs med utgångspunkt från de åtta huvudområdena. Varje huvudområde består av flera delområden inom vilka ett antal frågor belyses.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-03-17
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Bra-resultat-i-kommunkompassen/