Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Bra betyg för Karlskrona kommuns webbplats

Bra betyg för Karlskrona kommuns webbplats

Publicerad 25 augusti 2010 08:06 | Uppdaterad 25 augusti 2010 08:12
Karlskrona kommuns webbplats hamnade på plats 40 vid en jämförelse mellan landets 290 kommuner. Det är SKL (Sveriges kommuner och landsting) som för andra året i rad har kartlagt samtliga kommuners webbplatser.

Andelen besvarade frågor för Karlskrona kommun var 79 % jämfört med 2009 då andelen låg på 72 %. Umeå kommun står i år för det bästa resultatet (92 %), följt av Huddinge kommun (91 %) och Örebro kommun (90 %).

Vid undersökningen ställdes 215 frågor inom tolv verksamhetsområden och svaren skulle hittas inom två minuter genom att söka på hemsidan. Svaren ligger till grund för bedömningen.

Inom större delen av områdena ligger Karlskronas resultat över genomsnittet för hela landet.  

-


Område Karlskrona 2009 Karlskrona 2010 Riket 2010
Öppenhet & påverkan 64 72 56
Förskola 83 85 65
Grundskola 78 83 73
Gymnasieskola 76 72 57
Äldreomsorg 96 95 74
Individ- och familj 41 54 70
Handikappomsorg 42 67 65
Bygga & Bo 77 80 73
Gator/vägar m.m. 56 72 62
Tillstånd, näringsliv m.m. 94 100 80
Ideel sektor, kultur & fritid 87 87 74
Sökfunktion 69 81 60
Totalt 72 79 67


- Kommunens webbplats är en av våra viktigaste informationskanaler för medborgarna, säger Ulla Nelson, informationschef. Undersökningen hjälper oss att peka ut vilka områden som behöver utvecklas och förbättras.

Webb resultat 2010, xls-fil 820 kB

20 bästa kommuner inom alla områden, xls-fil 46 kB

Mer om undersökningen på SKL:s webbplats

För mer information kontakta

Ulla Nelson
informationschef
Telefon 0455-30 30 13

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-09-29
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Bra-betyg-for-Karlskrona-kommuns-webbplats/