Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Bokslutet för 2012 visar 2,5 miljoner kronor plus

Bokslutet för 2012 visar 2,5 miljoner kronor plus

Publicerad 13 februari 2013 14:15 | Uppdaterad 13 februari 2013 14:21
Det preliminära bokslutet för 2012 visar på ett överskott på 2,5 miljoner kronor för Karlskrona kommun.

Prognosen i augusti 2012 visade på ett överskott om 60 miljoner kronor och mot den bakgrunden fattade kommunfullmäktige under hösten ett antal beslut som innebar att ungefär hälften av det prognosticerade överskottet användes för strategiska satsningar.

Bland annat fick Pottholmsprojektet 10 miljoner för saneringsåtgärder inför byggandet av den nya stadsdelen och tekniska nämnden fick 16,5 miljoner till extra underhåll.
– Pottholmsprojektet är väldigt viktigt för Karlskrona och underhållet har fått stå tillbaka tidigare, säger kommunstyrelsens ordförande Camilla Brunsberg. Jag är glad att vi gjort viktiga framtidssatsningar och får ett överskott i budgeten, även om det nu blev mindre än vad prognoserna i augusti pekade på.

Under hösten 2012 minskade skatteintäkterna samtidigt som kostnaderna för kommunens olika verksamheter ökade. De verksamheter i kommunen som går med underskott är främst Socialförvaltningen, Handikappförvaltningen och Äldreförvaltningen.
– Det är behovet av välfärdstjänster som ökat under hösten, säger Camilla Brunsberg, och välfärden ska alltid finnas där för dem som behöver den.

Under 2012 var kommunens omsättning 3 738 miljoner kronor. Kommunens låneskuld ökade något och uppgår till 686 miljoner, främst beroende på en högre investeringstakt.

Läs den preliminära bokslutsrapporten

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2013-02-13
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Bokslutet-for-2012-visar-25-miljoner-kronor-plus/