Logga för utskrift
 • Du är här:
 • Start
 •  / Blocköverskridande överenskommelse om grundskolan

Blocköverskridande överenskommelse om grundskolan

Publicerad 9 mars 2012 08:34 | Uppdaterad 9 mars 2012 09:00
Femklövern och Socialdemokraterna har gjort en överenskommelse om grundskolan i Karlskrona. Överenskommelsen innebär att skolans organisation anpassas till nya lagar och förordningar och den innehåller både satsningar på Kunskapscentrum och avveckling av skolor.

Den nya skollagen, som gäller från och med den 1 juli 2011, ställer tillsammans med nya förordningar allt högre krav på skolan. Samtidigt måste en god ekonomisk hushållning för grundskolan gälla i relation till andra kommunala uppgifter.

Vi är överens om följande:

 • En Kvalitetskommission tillsätts för att ytterligare belysa kvalitetsutvecklingen av de kommunala skolorna
 • Elevbidraget återställs den 1 juli 2012
 • Barn- och ungdomsnämnden tillförs 5 miljoner kronor 2012
 • Vårdnadsbidraget införs inte 2012
 • En ny skolorganisation införs

Övergripande riktlinjer

De övergripande riktlinjerna gäller alla skolor med några undantag. De övergripande riktlinjerna är:

 • Årskursindelningen ska som huvudprincip vara F – 6 och 7 – 9. Det är en anpassning till den nya skollagen och andra nya förordningar.
 • Ett nära samarbete mellan förskola och skola ska säkerställas. Där möjlighet finns ska förskolan lämna externa lokaler och flytta in i skolan.

Förändringar i korthet

Satsning på Kunskapscentrum

Satsningen på Kunskapscentrum med årskursindelning F – 9 fullföljs. Det innebär att:

 • Jändelskolan utvecklas till Jändel Kunskapscentrum
 • Vedebyskolan utvecklas till Lyckeby Kunskapscentrum
 • Rödeby skola utvecklas till Rödeby Kunskapscentrum

Sedan tidigare finns Nättraby Kunskapscentrum.

Avveckling av skolor

Fyra skolor stängs till höstterminen 2013. Det gäller Jämjö Kyrkskola, Lyckebyskolan, Strömsbergs skola och Skrävle skola.

Om Skolverket ger tillstånd till en friskola i Skrävle kan skolan drivas i kommunal regi fram till höstterminen 2014.

Andra förändringar

Rosenfeldtskolan och Saltö skola ska förutom F – 6 också ha förskoleavdelningar. Stödteamet och Idékällan flyttar sin verksamhet till Wämöskolan.

Samarbetet mellan Fridlevstad skola och Tvings skola fördjupas. Fridlevstad skola förstärks och Tvings skola får årskursindelningen F – 3.

Utredningsuppdrag

Två utredningsuppdrag lämnas i och med uppgörelsen.

 • Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att utreda hur Sunnadalskolan och Wämöskolan kan integreras till en högstadieskola
 • Möjligheterna att använda Jämjö Kyrkskolas lokaler till förskola eller annan verksamhet ska utredas skyndsamt

För mer information
Börje Dovstad
Kommunalråd
0455 30 30 03

Patrik Hansson
Oppositionsråd
0455 30 30 07

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2012-03-09
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Blockoverskridande-overenskommelse-om-grundskolan/