Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Biosfärkandidatområde – Blekinge Arkipelag

Biosfärkandidatområde – Blekinge Arkipelag

Karlskrona kommun har tillsammans med Ronneby och Karlshamns kommuner samt Länsstyrelsen i Blekinge beslutat att gå vidare i arbetet med en ansökan om bildande av biosfärområde inom delar av kommunerna.

Syftet med ett biosfärområde är att skapa ett modellområde för att stärka en hållbar utveckling. En utnämning till biosfärområde innebär inte att nya restriktioner eller särskilda bestämmelser tillkommer för området. Nuvarande tillämpbar lagstiftning, nationell eller i enlighet med internationella överenskommelser, gäller liksom tidigare.

Inför en ansökan behövs en geografisk avgränsning av det aktuella området. Gränsen behövs för att kunna beskriva området och för att kunna ta fram ett faktaunderlag som en ansökan kräver. Som exempel på detta kan nämnas befolkningstal och markanvändning. Denna avgränsning bestäms genom beslut av utsedd styrgrupp och berörd kommun. Gränsen är inte tvingande för den som bor eller verkar inom området och inte heller för den som bor eller verkar utanför men som vill arbeta inom biosfärområdets ram.

I havet går avgränsning i den linje som anger riksintresse för kustzon. På fastlandet går gränsen tre kilometer från kustlinjen, med vissa smärre justeringar då gränsen går genom samhällen/tätorter.

Synpunkter på förslaget lämnas senast den 31 oktober via e-post:
This is an email address eller till:
Karlskrona kommun
Blekinge Arkipelag
Kommunledningsförvaltningen
Att: S-O Petersson
371 83 Karlskrona 

För ytterligare information i ärendet kontakta:
Karlskrona kommun:
Sven-Olof Petersson, 0455- 30 33 52 This is an email address
Doris Larsson, 0455- 30 31 21 This is an email address 
Länstyrelsen I Blekinge län:
Elisabet Wallsten, 0455-87 184 This is an email address
Ulrika Widgren, 0455-87 123 This is an email address

Se karta över det tänkta biosfärområdet, pdf 1,23 MB

Länk till mer information på Länsstyrelsens hemsida 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2008-10-15
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Biosfarkandidatomrade--Blekinge-Arkipelag/