Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Både positiva och negativa omdömen om äldreomsorgen i Karlsk...

Både positiva och negativa omdömen om äldreomsorgen i Karlskrona

Publicerad 4 maj 2011 12:53 | Uppdaterad 4 maj 2011 14:00
I årets Kvalitetsbarometer, där brukare och anhöriga lämnar synpunkter på äldreomsorgen, lämnas både positiv och negativ kritik. Mest glädjande är att flera av de områden som fått kritik i tidigare undersökningar visar bättre resultat.

Undersökningen visar att äldreomsorgen i Karlskrona håller god, och inom vissa områden mycket god, kvalitet. Hemtjänsten får mer beröm än kommunens äldreboenden, men generellt är resultatet för äldreomsorgen i Karlskrona positivt.

De områden som behöver förbättras är väl kända och inom flera av dessa syns förbättringar sedan förra årets undersökning.  Inom hemtjänsten efterfrågar brukare och anhöriga bättre personalkontinuitet och flexibilitet, något som återkommer från tidigare undersökningar. Resultatet i årets Kvalitetsbarometer är bättre, men det finns mer att göra. I äldreboendena är det möjligheterna att påverka, samtalskontakten och möjligheterna till utevistelse som tas upp som förbättringsområden.
– Det är en styrka för alla som arbetar inom äldreomsorgen att få veta vad brukarna och de anhöriga tycker om verksamhet, säger Eva Herbertsson som är utvecklingschef på Äldreförvaltningen. Den här undersökningen ligger till grund för vårt förbättringsarbete och det är därför roligt att se att de områden som vi valde att jobba med efter den förra undersökningen nu visar bättre resultat.

Inom två områden har resultaten blivit sämre. Kvaliteten på maten upplevs som sämre än vid tidigare undersökningar och de anhöriga till boende i demensboenden tycker att samtalskontakten och möjligheterna till utevistelse och aktiviteter har blivit sämre. Men samtidigt tycker de att deras synpunkter och klagomål beaktas på ett bra sätt.

Brukarundersökningen Kvalitetsbarometern 2011 innehåller ytterligare undersökningsaspekter, bland annat om det finns skillnader i mäns och kvinnors upplevelser av äldreomsorgen. Kvinnor är mer nöjda med hemtjänsten, men också mer kritiska till den omsorg de får på äldreboenden. Män däremot är mer positiva till omsorgen på äldreboenden. Resultatet väcker flera frågor och pekar ut ett nytt område att uppmärksamma i kvalitetsarbetet.

Sedan år 2002 har de fem residensstäderna Halmstad, Kristianstad, Växjö, Kalmar och Karlskrona gemensamt och återkommande genomfört undersökningar kring äldre och anhörigas upplevelser av äldreomsorgen, den s.k. Kvalitetsbarometern. Undersökningen som i år omfattar 9 300 personer utgör en av de mest omfattande lokala brukarundersökningarna i landet.

Mer information om resultateten i Kvalitetsbarometern 2011

Sammanfattning av Kvalitetsbarometern, pdf 80 kB

För mer information

Eva Herbertsson
Utvecklingschef äldreförvaltningen 
0455-30 44 12


 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2011-05-06
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Bade-positiva-och-negativa-omdomen-om-aldreomsorgen-i-Karlskrona/