Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Allvarligt utbrott av luftvägsinfektioner på äldreboende i K...

Allvarligt utbrott av luftvägsinfektioner på äldreboende i Karlskrona

Publicerad 13 oktober 2011 16:00 | Uppdaterad 13 oktober 2011 16:02
En avdelning på äldreboendet Hjulhammar har drabbats av en ovanlig smitta som ger förkylnings- och bronkitbesvär och i vissa fall lunginflammation. Fem brukare har insjuknat i lunginflammation varav en har avlidit. Det är också konstaterat att tre i personalen bär på bakterien, men de har bara förkylningssymptom.

Samtliga som har blivit sjuka bor eller jobbar på samma avdelning på äldreboendet Hjulhammar och där har nu hygienrutinerna skärpts och personalen får inte arbeta på andra avdelningar. På den aktuella avdelningen bor tio brukare och cirka tio personer tillhör den fasta personalen.

Den 5 oktober insjuknade tre brukare i lunginflammation och togs in på Blekingesjukhuset. Den senaste veckan har ytterligare två brukare insjuknat. En av dem, en 98-årig kvinna har avlidit. Idag vårdas en av brukarna på sjukhus, de andra har skrivits ut.

Hemofilus är normalt en vanlig småbarnsbakterie som ger luftvägsinfektioner som hosta och öroninflammationer. Sedan 1990-talet ingår vaccin mot bakterien i barnvaccinationsprogrammet och allvarligare former hos barn är sedan dess sällsynta. Det är mycket ovanligt att Hemofilus orsakar allvarliga sjukdomar hos äldre som nu skett. Infektioner orsakade av Hemofilus behandlas med bland annat antibiotika med gott resultat.

Under eftermiddagen har brukare och deras anhöriga samt personal på äldreboendet informerats och ytterligare provtagningar görs.

Sedan bakterien identifierats har avdelningen för mikrobiologi på Blekingesjukhuset gått igenom alla prover som tagits i Blekinge under 2011. Man har då funnit ett tiotal andra fynd med sannolikt samma bakteriestam. Patienterna, alla över 60 år och de flesta med flera andra sjukdomar, har varit uppträtt som ströfall. 

För mer information
Ann-Britt Mårtensson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Karlskrona kommun
0455 30 44 18

Rickard Eitrem
Smittskyddsläkare Blekinge
0734 47 11 37

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2011-10-13
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Allvarligt-utbrott-av-luftvagsinfektioner-pa-aldreboende-i-Karlskrona/