Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Jändelskolan 4-6

Jändelskolan 4-6

Huvudbild
Adress
Torhamnsvägen 28
Kontakt

Rektorer
Helen Sollin
0455-30 40 11 (åk 4-6)

Biträdande rektor
Åsa Lindau (åk 7-9)
0455-30 40 09 

Jändelskolan 7-9

Vår skola finns i samma byggnad som Jändelskolan 7-9. Vi delar idrottshall och skolrestaurang samt samutnyttjar utrymmen för praktisk-estetiska ämnen.

Jändelskolan 4-6 har ett väl fungerande skolbibliotek och ett rikt och varierat utbud av böcker. I värdegrundsarbetet använder vi oss av ”De sju goda vanorna” från Ledaren i mig.

På skolområdet finns ett stort grönområde med kuperad terräng och motionsslinga, som stimulerar till lek, utevistelse och fysiska aktiviteter. Skolan är handikappanpassad.

Mer information om skolan på Välja skola


Utförare
Kommunal Kommunal eller fristående skola.
Antal elever
167 Antal elever på skolan inklusive förskoleklass. Uppdatering sker i januari och september varje år. Observera att en ”skola" kan bestå av flera skolenheter.
Senast uppdaterad 26 nov 2014

Besöksadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona,
Telefon 0455-30 30 00, This is an email address
Sidan uppdaterad: 2017-06-29
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Hitta-och-jamfor-service/Grundskola-F-6/Jandelskolan/