• Du är här:
  • Start
  •  / Elevhälsa

Elevhälsa

Elevhälsa

De samlade kompetenserna arbetar, under ledning av rektorn, i ett elevhälsoteam, vars mål är att utveckla och skapa en skola där alla trivs och mår bra och därigenom uppnår goda resultat.

Skolsköterskor och skolläkare

Skolsköterskan följer elevernas hälsoutveckling, erbjuder hälsosamtal och utför eventuella vaccinationer. Tillgång till skolläkare finns.

Kontakta skolhälsovården

Kuratorer

Kuratorn ger råd och stöd i frågor som rör elevernas sociala situation liksom frågor som gäller elevernas psykiska hälsa som t.ex. nedstämdhet, stress och oro. Vid behov kan även psykolog konsulteras för utredningar och samtal.

Kontakta kuratorerna

Specialpedagoger

Specialpedagogen ger våra elever, utifrån deras behov, särskilt stöd, som baseras på en pedagogisk kartläggning.

Törnströmska
Anna Ljungberg, specialpedagog
Tel. 0455-30 37 24
This is an email address

af Chapman
Jenni Sundberg, specialpedagog 
Tel. 0455- 30 37 89
This is an email address

Fischerströmska
Åsa Johansson, specialpedagog för Introduktionsprogrammen.
Tel: 0455- 32 10 11
This is an email address

Ehrensvärdska
Peter Karlsson, specialpedagog
Tel: 0455-30 40 99
This is an email address

Kyrkan på skolan

Kontakta Kyrkan på skolan

 

Fischerströmska gymnasiet, Ö Köpmansgatan 10, 371 32 KARLSKRONA, tel. 0455 - 30 42 44

Sidan uppdaterad: 2015-03-06
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Gymnasieskolor/fischerstromska/Elevhalsa/