• Du är här:
  • Start
  •  / Om skolan

Om skolan

VÄLKOMNA TILL JÄNDELSKOLAN 7-9!

VÄLKOMNA TILL VÅRTERMINEN 2018

Vecka 8 är det dags för SPORTLOV. Måndag den 26/2 (måndagen efter sportlovet) har lärarna studiedag och eleverna är lediga.

LÄNK TILL PROVSCHEMA

IDROTTSDAGAR FÖR ÅK 7-9 
Sista idrottsdagen för den här gången genomför vi under förmiddagen fredag den 16/2

Om du är intresserad av vårt tema SKOLA-ARBETSLIV så hittar du lite information samt en utvärdering på sidan "Upplev skolan".

Kort om Jändelskolan 7-9
Vi har ett tydligt fokus på kunskap, men också att tillsammans med eleverna utveckla social kompetens och empati.
Sedan hösten 1982 inleder vi höstterminen för eleverna i åk 7 med ett läger på Mörtsjöåsen. En upplevelse att minnas länge.

Vi fortsätter skolans tradition att satsa på idrott och hälsa och deltar ofta med lyckat resultat i olika lagsporter samt på musik, där skolans kör och Musikhuset är välkända.
Vår NO-undervisning är också känd för att hålla hög klass. Flera gånger har skolans elever deltagit i både Pythagoras Quest och Teknikåttan med goda resultat.


I åk 9 genomför eleverna ett temaarbete kring "Folkmord" och gör bl.a. ett studiebesök i Polen, där vi besöker koncentrationslägret Stutthof.

IKT är ytterligare ett prioriterat område, där vi ständigt vill utvecklas både vad det gäller utrustning och pedagogik.


Jändelskolans vision för eleverna är:
att varje elev skall utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar
att varje elev skall ha positiva minnen från sin tid på skolan
att varje elev skall lämna skolan med lust att lära och nyfikenhet på livet

Vi vill ha en helhetssyn på lärande och ett eget syfte för elevens kunskapssökande, utveckla elevens självkännedom, sociala kompetens och förmåga till empati samt ge insikt i demokratiska värden.Jändelskolans mål:
1. Alla ska känna sig trygga på Jändelskolan 7-9
2. Öka elevernas måluppfyllelse med fokus på individuell anpassning
3. Eleverna ska få god undervisning med lust till fortsatt lärande och nyfikenhet på omvärlden
Vi vill därför:
göra vår värdegrund så konkret som möjligt
låta den vara levande i det dagliga arbetet
göra den känd och förankra den hos personal, elever och föräldrar

 

 

 

 

 

 

 

 

Jändelskolan, Torhamnsvägen, 373 00 JÄMJÖ, 0455-30 40 47
This is an email address

Sidan uppdaterad: 2018-02-12
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Grundskolor/Jandelskolan-7-9/Om-skolan/