• Du är här:
  • Start
  •  / Om skolan

Om skolan

 

Välkommen till Kyrkskolan!

Jämjö Kyrkskola ingår i Jämjö skolområde och är en F-3-skola med ca 160 barn samt tre fritidshem.

Vår gemensamma målsättning är att ge alla elever bästa förutsättningar för lärande och utveckling. Vi har välutbildad och engagerad personal. Vi lägger stor vikt vid relationen mellan elever, personal och föräldrar och ser samarbetet som en viktig del i elevernas utveckling. Med ett tydligt värdegrundsarbete på enheterna har vi alltid eleverna i centrum och arbetar för en miljö där eleverna ska trivas och ges möjlighet till utveckling så långt som möjligt, i egen takt, utifrån varje individs förutsättningar.

Jämjö Kyrkskola har valt att arbeta med projektet Ledaren i Mig.
Ledaren i Mig är en process för skolor för att skapa en ledare i varje elev.
Den motiverar eleverna att ta ansvar för sina liv och beslut. Ledaren i Mig syftar till att stödja skolpersonal i att träna barn att ta ansvar, jobba mot mål som skolan och de själva satt upp, att både kunna lyssna till andra och själva uttrycka sig och samarbeta bättre, tänka kreativt, hantera konflikter, respektera olikheter, förändra vision till verklighet och hitta balans i livet.
 

  •  
  • Länk till Ledaren i Mig
  • Läsårstider

    [Enskild lista]
  • Viktiga blanketter

  •  

Jämjö Kyrkskola, Riksvägen, 373 00  JÄMJÖ
0455-30 40 27, This is an email address

Sidan uppdaterad: 2017-10-23
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Grundskolor/Jamjo-Kyrkskola/Om-skolan/