Logga för utskrift

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd, tidigare kallat socialbidrag, är till för dig som hamnat i tillfälliga svårigheter med att klara din egen försörjning. Biståndet är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät när ingen annan lösning finns.

Det ekonomiska biståndet avgörs utifrån de behov du har och ska täcka rimliga kostnader för bland annat mat, hygien, boende, hushållsel och kläder. På Socialstyrelsens webbplats hittar du den så kallade riksnormen som bestämmer vad pengarna ska räcka till. Summan grundar sig på Konsumentverkets beräkningar för olika typer av utgifter som ett hushåll kan ha. Om du har behov kan du även få hjälp med exempelvis mediciner och läkarvård.

Riksnormen för försörjningsstöd (Socialstyrelsen webbplats)

Hur stort bistånd kan jag få?

Familjens alla inkomster, bidrag och insättningar på kontot tas med när det ekonomiska biståndet beräknas. Beräkning görs även bakåt i tiden för att utreda hur din ekonomiska situation sett ut de senaste månaderna.

Beräkna hur mycket ekonomiskt bistånd du kan få (Socialstyrelsens webbplats)

Så ansöker du om ekonomiskt bistånd

Du kan ansöka om ekonomiskt bistånd på olika sätt:

 • Skriv ut en ansökningsblankett, fyll i och lämna den i receptionen på Stora Möllebacksgränd 10, eller skicka den med posten. Ansökningsblankett finns även att hämta i receptionen.
 • Ring till enheten för Ekonomiskt bistånd, vardagar klockan 09.00-10.00,
  telefonnummer 0455-30 43 46.
 • Öppettider i receptionen, vardagar klockan 10.00-16.00. 

Ansökan om ekonomiskt bistånd (pdf)

Tänk på att din ansökan måste vara komplett med alla uppgifter för att dina behov ska kunna utredas.

Vad händer efter ansökan?

När du har lämnat in din ansökan görs en utredning utifrån dina behov. Om vi behöver träffa dig gällande din ekonomi bokar vi en tid för ett besök. När utredningen är klar skickas beslutet hem till din folkbokföringsadress. Om du blivit beviljad ekonomiskt bistånd så sätts pengarna in på det bankkonto du angett i samband med ansökan.

Individuell plan mot egenförsörjning

När du ansöker om ekonomiskt bistånd och är arbetssökande kommer du att få en tid hos en arbetsmarknadssekreterare. Tillsammans tar ni fram en individuell plan. Arbetsmarknadssekreteraren följer upp din plan och vägleder dig mot egen försörjning.

Dina rättigheter och skyldigheter

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd måste du göra vad du kan för att bidra till din försörjning. Du måste visa att du står till arbetsmarknadens förfogande genom att vara beredd att ta de arbeten eller arbetsmarknadsinsatser som du blir erbjuden.

Är du arbetssökande ska du:

 • vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete.
 • söka alla arbeten som du har möjlighet att utföra, även utanför det yrkesområde som du har utbildning inom eller erfarenhet ifrån.
 • redovisa din planering med arbetsförmedlingen.

I första hand så ska du söka andra ersättningar som du kan ha rätt, till exempel:

 • sjukpenning
 • föräldrapenning
 • bostadsbidrag
 • underhållsstöd
 • barnbidrag
 • arbetslöshetsersättning
 • aktivitetsstöd

Studerande

Som studerande ska du kunna klara dig på studiemedel eller andra studiestöd. Ekonomiskt bistånd beviljas i regel inte till dig som är studerande.

Vuxenstuderande med sommarferie

För att vara berättigad till ekonomiskt bistånd under sommarferie ska du:

 • ha gjort allt du kan för att klara din egen försörjning
 • sökt arbete i god tid
 • anmält dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen den första arbetslösa vardagen.
 • vara tillgänglig och kunna ta de arbeten eller arbetsmarknadsinsatser du eventuellt blir erbjuden, inför och under sommaren.

Telefontider vardagar klockan 09.00-10.00, 0455-30 43 46

Lämna fullständiga uppgifter

Du är skyldig att meddela om din ekonomiska situation förändras. Det kan till exempel vara ändrade inkomster, ändrade familjeförhållanden eller något annat som kan påverka storleken på ditt ekonomiska bistånd.

Vid sjukdom ska du ha ett aktuellt läkarintyg där sjukperioden och din arbetsförmåga finns beskrivet.

Känner du dig osäker på hur du ska fylla i din ansökan kan du vända dig till den handläggare du har kontakt med.

Det är viktigt att du lämnar riktiga uppgifter och inte utelämnar något. Om du medvetet lämnar felaktiga uppgifter så kan det resultera i återbetalningskrav eller åtal.

Personalen har tystnadsplikt.

Vanliga frågor

På Socialstyrelsens webbplats hittar du flera frågor och svar om ekonomiskt bistånd

Kontakt

This is an email address

Telefon: 0455-30 43 46 (vardagar klockan 09.00-10.00)

Postadress:
Arbetsmarknadsförvaltningen
Enheten Ekonomiskt bistånd
371 83 Karlskrona

 • Kontakt

  • Ekonomiskt bistånd
  • Arbetsmarknadsförvaltningen
  • 371 83 Karlskrona
  • Telefon: 0455 - 30 43 46
  • Telefontid vardagar kl. 9.00-10.00

   
  E-post:
  This is an email address
   

  Ny adress reception från och med 29 december 2017
  Stora Möllebacksgränd 10 (samma lokal som Skattemyndigheten, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten)
  Öppettider: vardagar klockan 10.00-16.00

  Här lämnar du ansökan om ekonomiskt bistånd, får hjälp med att fylla i ansökan samt får information om frågor som rör ekonomiskt bistånd.

  Här hålls även alla bokade besök till Ekonomiskt bistånd eller till arbetsmarknadssekreterare på Vägledningscentrum. 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-12-27
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Pengar--bidrag/Ekonomiskt-bistand/