Logga för utskrift

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Vi utgår ifrån att människans tankar, känslor och beteenden ömsesidigt styr och påverkar varandra.  

KBT, kognitiv beteendeterapi, är en psykoterapeutisk behandlingsmetod inriktad på samspelet mellan tanke, känsla och handling. KBT är en strukturerad och insiktsbefrämjande psykoterapi som är mer inriktad på nuet och på framtiden än på det förflutna.  

Vi arbetar tillsammans med att kartlägga och hitta alternativ till de tankar och beteenden som inte är ändamålsenliga. Fokus ligger huvudsakligen på faktorer som utlöser och bevarar problemen i här-och-nu situationen. Vid varje session följer man en på förhand bestämd agenda. Syftet med denna är att ge samtalet en struktur och även använda tiden på ett strukturerat sätt genom att tänka och resonera kring problem, samt att öka delaktigheten från dig. Under behandlingen får du lära dig att pröva och träna nya beteenden och nya tankesätt.

 • Kontakt

  • Socialförvaltningen
  • Avdelningen Vuxna
  • Vuxenstödsenheten
  • Göran Mattsson
  • Enhetschef
  • Telefon: 0455- 30 36 43

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-02-13
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Missbrukberoende/Oppenvardsbehandling/KBT/