Logga för utskrift

Återfallsprevention

Metoden grundar sig i kognitiv beteendeterapi. Återfallsprevention används för att hitta och analysera risksituationer och träna in andra sätt att hantera dessa situationer.

Metoden utgår från att upplevelsen av en händelse eller tanke leder till en känslomässig reaktion som i sin tur leder vidare till en handling.

Metoden syftar till att upprätthålla ett nyktert/drogfritt beteende samt till att göra eventuella återfall så korta och lindriga som möjligt. Metoden ingår även i CRA.

 

 • Kontakt

  • Socialförvaltningen
  • Avdelningen Vuxna
  • Vuxenstödsenheten
  • Göran Mattsson
  • Enhetschef
  • Telefon: 0455- 30 36 43

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-02-14
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Missbrukberoende/Oppenvardsbehandling/Aterfallsprevention/