Logga för utskrift

Viktigt att tänka på

Bevis på uppdraget som god man

Ett registerutdrag utfärdas av Överförmyndarnämnden, som bevis på godmansuppdraget vid kontakt med bank och annan myndighet.

Budget

Gör en budget över huvudmannens ekonomi.

Fastighetsinnehav

Vid fastighetsinnehav, ta reda på taxeringsvärdet.

Fastighetsförsäljning

Vid fastighets- eller lägenhetsförsäljning kontakta Överförmyndarnämnden.

Första besöket

Besök huvudmannen i sällskap med anhörig eller personal inom omsorgen, ta reda på  behov och önskemål. Tag med godkännandeblanketten för underskrift.

Försäkringskassan

Kontakta Försäkringskassan, kontrollera eventuella bostadsbidrag, handikappsersättning, frikort, kontaktperson, färdtjänst och andra tänkbara förmåner.

Kontakta bank

Kontakta bank och begär kontoutdrag per förordnandedatum. Finns bankfack krävs huvudmannens uttryckliga samtycke för att öppna bankfacket, öppna bankfacket och för en förteckning över innehållet tillsammans med bankpersonal.

Kontanta medel

Gör en skriftlig överenskommelse med vårdpersonal/ kontaktperson eller motsvarande, om hur kontanta medel ska förvaras och hur kvitton skall sparas.

Kontrollera

Kontrollera om det finns skulder. Kontrollera att inga fullmakter finns. Kontrollera att det finns en hemförsäkring.

När huvudman avlider

När huvudman avlider upphör godmanskapet, anmäl dödsfallet till Överförmyndarnämnden.

Omplacering av kapital

Vid omplacering av kapitalet kontakta Överförmyndar-nämnden.

Skattemyndigheten

Lägg in om särskild postadress till god man, ändring görs hos Skattemyndigheten.

Skicka in till Överförmyndarnämnden

  • Undertecknad godkännandeblankett
  • blankett med samtycke till god man/förvaltare och lista på närmast anhöriga

Sluträkning

Sluträkningen baserad på dödsdagen ska inom en månad skickas in till Överförmyndarnämnden, samt bifoga namn och adress till anhöriga (dödsbodelägare).

Tillgångsförteckning

Skicka in en tillgångsförteckning till Överförmyndarnämnden.

Uppdraget gäller

God mans uppdraget gäller från och med förordnandedatum.

Årsräkning

Senast den 1 mars inlämnas varje år Årsräkning över föregående års inkomster och utgifter, bifoga årsbesked från bank och kvitton på utgifter.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-01-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/God-man--forvaltare/God-man--forvaltare-/Viktigt-att-tanka-pa-/