Logga för utskrift

Redovisning av ekonomi

Här visas ett exempel på redovisning av ekonomi inför årsräkning.

God man

Redovisade tillgångar
Fonder, aktier och bankmedel som disponeras av god man.

Inkomster
Exempelvis pension, bostadstillägg, habiliteringsersättning, skatteåterbäring, ränta.

Utgifter
Exempelvis kvitto på överföringar till gruppboendet, övriga kvitton, preliminär skatt. 

God man redovisas till Överförmyndarnämnden genom årsräkning/sluträkning.

Gruppboende

Redovisade tillgångar
Bankmedel som disponeras av gruppboendet, ICA-kort och kontanter.

Inkomster
Överföringar från god man.

Utgifter
Gruppboendets utgifter enligt kvitto.

Gruppboendet redovisar till god man, förslagsvis en gång per månad.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-01-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/God-man--forvaltare/God-man--forvaltare-/Redovisning-av-ekonomi/