Logga för utskrift

Rätt att ta del av handlingar

Huvudmannen har rätt att ta del av handlingar rörande godman/förvaltarskapet som förvaras hos Överförmyndarnämnden.

En sådan rätt har också huvudmannens make eller sambo och närmaste släktingar.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-03-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/God-man--forvaltare/God-man--forvaltare-/Ratt-att-ta-del-av-handlingar-/