Logga för utskrift

När huvudman avlider

När huvudmannen avlider upphör ditt uppdrag, vilket ska anmälas till Överförmyndarnämnden.

God man/förvaltare ska så snart som möjligt informera anhöriga om dödsfallet. Om god man inte lyckas nå någon anhörig, eller inte känner till om det finns några anhöriga, måste god man själv kontakta en begravningsbyrå och anmäla till Socialnämnden. 

God man/förvaltare bör fortsätta att ta hand om den avlidnes egendom tills den överlämnas till dödsbo-delägarna. Inga andra aktiviteter än att sköta den avlidnes egendom kan komma ifråga. God man/förvaltare får inte disponera huvudmannens konto.

De åtgärder god man/förvaltare vidtar efter huvudmannens dödsfall redovisas till dödsbodelägarna och inte till Överförmyndarnämnden. Eventuellt arvode för arbete efter huvudmannens död får begäras av dödsboet.

Om huvudmannen ej har tillgångar som täcker kostnaderna i samband med dödsfallet ska en dödsboanmälan göras till Socialnämnden. I de fall huvudmannen saknar arvsberättigade går den avlidnes egendom till allmänna arvsfonden. God man/förvaltare skall då anmäla dödsfallet till Kammarkollegiet.

Om anhörig till huvudman avlider

Om situationen uppstår att anhörig till huvudman avlider och huvudman är enda anhörig blir det god mans/förvaltares uppgift att sköta allt som skulle legat på huvudmannens ansvar.

Om god man/förvaltare avlider

God mans/förvaltares dödsfall ska snarast meddelas till Överförmyndarnämnden, så att en ny god man/förvaltare kan utses.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2013-11-20
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/God-man--forvaltare/God-man--forvaltare-/Nar-huvudman-avlider/