Logga för utskrift

Föreningen för gode män och förvaltare

Föreningen för gode män och förvaltare i Östra Blekinge (FGF) är en särskild intresseförening för dig som är god man/förvaltare i Karlskrona kommun.

Föreningen är helt fristående från Överförmyndarnämnden.

För mer information om FGF kontakta:
Karl-Gustaf Johansson
Ordförande
0455-50421

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2012-08-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/God-man--forvaltare/God-man--forvaltare-/Foreningen-for-gode-man-och-forvaltare-/