Logga för utskrift

Avveckling av hyresrätt

I god mans uppdrag kan avveckling av huvudmannens bostad ingå. Avvecklingen ska ske med huvudmannens samtycke så långt detta är möjligt. Med huvudman avses den som har god man.

Anledningen till avvecklingen kan exempelvis vara att huvudmannen inte har ekonomiska möjligheter att behålla bostaden, att huvudmannen på grund av sin sjukdom aldrig mer kan återvända till bostaden eller att huvudmannen fått plats på ett serviceboende.

God man/förvaltare är ensam ansvarig för en avveckling av bostaden och måste därmed visa gott omdöme.

I årsräkningen till Överförmyndarnämnden ska god man/ förvaltare ta upp de inkomster och utgifter som förekommit i samband med avvecklingen.

För att undvika motsättningar bör god man/förvaltare samråda med huvudmannens anhöriga eller andra närstående. God mans/förvaltares första besök i bostaden ska ske tillsammans med anhörig, vårdpersonal eller annan berörd person.

En inventering av lösöret bör göras i närvaro av annan person. Lösöre som ej är till nytta för huvudmannen bör avlägsnas. Föremål som har ett särskilt värde för huvudmannen ska dock behållas.

Värdeföremål, smycken och personliga handlingar placeras lämpligen i bankfack. Möbler, glas, porslin och prydnads-föremål med mera kan lämnas till förvaring. God man/ förvaltare kan också träffa en överenskommelse med kommande arvingar eller testamentstagare om förvaring hos dem. Mottagaren ska då skriftligen förklara sig villig att återlämna mottaget lösöre om huvudmannen skulle begära detta.

Hyreskontraktet ska snarast sägas upp liksom abonnemang på el/gas, vatten, telefon, TV med mera. God man/ förvaltare ansvarar för att städning och rengöring görs av bostaden, inklusive vind och källare. Det innebär dock inte att god man/förvaltare själv ska utföra städningen.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-03-17
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/God-man--forvaltare/God-man--forvaltare-/Avveckling-av-hyresratt/