Logga för utskrift

Korttidsverksamhet

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse är i första hand till för dig som bor hos anhörig/närstående. Syftet med korttidsvistelse är att erbjuda dig miljöombyte och rekreation samtidigt som anhöriga får avlastning. Korttidsvistelse kan erbjudas i särskilda korttidsboenden.
Korttidsvistelse kan beviljas som en regelbunden insats eller som en insats vid enstaka tillfällen.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-11-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Funktionshinder/Stod-till-vuxna/Korttidsverksamhet/