Logga för utskrift

Ansöka om stöd

För att du ska få rätt till stöd måste du ansöka och våra biståndshandläggare fatta ett beslut.

Så här går det till att söka om stöd:

Kontakt

Du kontaktar en biståndshandläggare på Funktionsstödsförvaltningen. Det är de som fattar beslut om stödinsatserna.

Information

Du får möjlighet att beskriva det stöd du anser att du behöver och biståndshandläggaren ger dig information om de olika stödinsatser som finns att ansöka om.

Ansökan

Du eller din företrädare gör en ansökan om stödinsatser till biståndshandläggaren. Den kan var antingen skriftlig eller muntlig.

Länk till ansökningsblanketter Sol och LSS

Utredning

Efter att du eller din företrädare har gjort en ansökan får du träffa biståndshandläggaren som tillsammans med dig pratar om dina behov och förutsättningar.
Den första kontakten kan ske i hemmet eller hos kommunen. Biståndshandläggaren tar reda på dina behov genom att prata med dig om:

- din sociala situation
- ditt behov av stöd
- ditt boende
- din funktionsnedsättning och ditt hälsotillstånd

Handläggaren kan behöva läkarintyg, psykologutredning och funktionsbedömning från arbetsterapeut för att kunna göra sin utredning.

Beslut

När utredningen är klar fattar biståndshandläggaren ett beslut om vad du har rätt till för stöd. Du får alltid ett skriftligt beslut.

Överklaga

Om du inte är nöjd med ditt beslut kan du överklaga det. När du får beslutet finns det information om hur du gör för att överklaga. Du kan få hjälp med att överklaga av biståndshandläggaren.


 • Kontakt

  • SoL - Hemtjänst för personer under 65 år
  • Johanna Liljeborg
  • Sökande med födelsedatum: 1-15
  • Telefon: 0455-30 46 65
  • Parkeringstillstånd dag 1 - 15
  • Sofie Hjelm
  • Sökande med födelsedatum 16-31
  • Telefon: 0455-30 45 89
  • Parkeringstillstånd dag 16 - 31
  • HO/NPF - barn tom 20 år
  • Laila Nordgren
  • Sökande med födelsedatum 1 - 15
  • Telefon: 0455- 30 47 25
  • Hanna Holstein
  • Sökande med födelsedatum 16 - 31
  • Telefon: 0455-30 50 91
 • Kontakt

  • Socialpsykiatri/NPF
  • Johanna Wallin
  • Sökande med födelsedatum 1-10 + 21-26
  • Telefon: 0455-30 39 13
  • Jenny Nordfeldt
  • Sökande med födelsedatum 11-20 + 27-31
  • Telefon: 0455-30 44 95
  • LSS - HO Vuxna
  • Anna-Karin Medin
  • Sökande med födelsedatum 1-10
  • Telefon: 0455-30 50 81
  • Linus Mokvist
  • Sökande med födelsedatum 11 - 20
  • Telefon: 0455-30 49 36
  • Julia Andersson
  • Sökande med födelsedatum 21-31
  • Telefon: 0455 - 30 44 44

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2011-03-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Funktionshinder/Stod-till-vuxna/Ansoka-om-stod/