Logga för utskrift

Boende

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning som trots olika stödåtgärder inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt till boende i familjehem eller i en bostad med särskild service.

Dessa två former av boende är för de barn och ungdomar som har omfattande behov av tillsyn och omvårdnad. Boendeformerna ska ses som ett komplement till föräldrahemmet. Det kan både vara för en del av tiden eller på heltid för de som inte alls kan bo med den egna familjen.

 

Familjehem

Familjehem innebär att barnet eller ungdomen bor i en annan familj än föräldrahemmet. Familjehemmet är en vanlig familj som har engagemang, intresse, tid och möjlighet att ta emot ett barn eller ungdom som en extra familjemedlem. Alla som blir familjehem är godkända av socialnämnden.
 

Bostad med särskild service

Bostad med särskild service för barn och ungdomar ska tillgodose barnets eller ungdomens behov utifrån funktionsnedsättningen. Den här formen av boende innebär att flera barn med behov av särskilt stöd bor tillsammans. Boendet är för de med omfattande omvårdnadsbehov. Det kan också vara boende för en tonåring som ska studera på annan ort.

Att ansöka om stöd

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-11-06
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Funktionshinder/Stod-till-barn-och-ungdomar/Boende/