Logga för utskrift

Stöd till barn och ungdomar

På dessa sidor hittar du information om hur du ansöker om stöd, fritidsaktiviteter, boende, korttidsverksamhet, kontaktperson och personlig assistans.

 

För barn och ungdomar med omfattande funktionshinder finns det en rad olika stödinsatser som kommunen kan ge. Vissa riktar sig direkt till barnet, andra ska avlasta och stötta familjen.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-11-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Funktionshinder/Stod-till-barn-och-ungdomar/