Logga för utskrift

Funktionsnedsättning

På dessa sidor hittar du information om hur du ansöker om stöd från kommunen och vilka olika stödformer som finns. Här finns även information om vårt anhörigstöd och om aktiviteter som är på gång.

Om du har en funktionsnedsättning kan du ha rätt att få stöd och service för att ha möjlighet att leva som andra och kunna delta aktivt i samhället. Din nedsättning kan vara på grund av sjukdom eller skada som är fysisk, psykisk eller intellektuell eller en kombination av alla tre.
Det stöd som du kan ansöka om finns i Lagen som stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och i Socialtjänstlagen (SoL).

Karlskrona kommun vill erbjuda dig ett individuellt anpassat stöd utifrån dina förutsättningar och behov.

Att ansöka om hemtjänst, boende eller övrigt stöd

Det finns en rad olika insatser att söka för dig som har behov av extra stöd. Utifrån dina förutsättningar görs en bedömning av vad just du behöver.

Läs mer om olika stödinsatser

Mer information

Broschyr om Stöd och service.pdf

Länk till ansökningsblanketter Sol och LSS

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-11-06
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Funktionshinder/