Logga för utskrift

Till dig som utsätter närstående för våld

Vi vänder oss till personer som lever eller har levt i en destruktiv relation. Detta innebär en relation där hot, kränkningar, förtryck förnedring, fysisk, psykisk och/eller sexuellt våld förekommer. Du kan antingen leva tillsammans med en partner eller så har du separerat, men upplever att våldet och hoten som förekommit fortfarande påverkar ditt liv.

Känner du igen dig i något av följande:

  • Blir det bråk hemma?
  • Brukar du tappa kontrollen?
  • Har du sagt hårda och kränkande ord till din partner?
  • Har du varit fysiskt och/eller psykiskt våldsam mot någon som står dig nära?
  • Har du tänkt på att barnen far illa?

Vi erbjuder:

  • Uppsökande kontakt utifrån polisanmälningar.
  • Motivationssamtal och Stödjande samtal.
  • Akut hjälp och samordning av resurser för att grundläggande praktiska bekymmer ska lösas.
  • Gruppverksamhet med fokus på föräldraskapet. Föräldrautbildningen, Bättre föräldraskap, är ett utvecklingsprogram som vänder sig till föräldrar som vill förändra och förbättra sitt föräldraskap.

Rådgivning

Vi kan hjälpa dig att hitta rätt resurser som kan hjälpa dig i en svår situation.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-10-24
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Familj-barn-ungdom/Vald-i-nara-relationer/Man/