Logga för utskrift

Våld i nära relation

Socialförvaltningen i Karlskrona tar emot personer som lever i/eller har levt med olika former av våld i sin relation. När olika former av våld förekommer i en familj påverkas alla familjemedlemmar på olika sätt. Därför är det viktigt att alla i familjen får möjlighet att tala om sina upplevelser utifrån sitt perspektiv. Det är viktigt att få hjälp att bearbeta det som hänt och hitta strategier för att förhindra att det händer igen.

Den främsta uppgiften är att hjälpa familjer att få slut på våldet samt att hjälpa alla familjemedlemmar att bearbeta sina upplevelser. Vi vänder oss till kvinnor, män och barn. Lever du i en homo-, bi- eller transsexuell relation och är utsatt, är du också välkommen att höra av dig till oss.

Vi vänder oss till dig:
Till dig som är våldsutsattTill dig som utsätter närstående för våldBarn/ungdomar

Samarbete bedrivs med polis, hälso- och sjukvård, kvinnojour med flera.

Du når personal inom socialtjänsten under kontorstid på vardagar. Övrig tid hänvisas till polisen. Vid akuta ärenden som kräver hjälp av polis ring 112.

Socialtjänsten har ett samverkansavtal med polisen. Polisen har möjlighet att kontakta socialjouren efter kontorstid vid akuta ärenden då socialtjänstens medverkan krävs, ring vid dessa tillfällen 114 14.

Från den 1 januari 2018 ring 112 för att nå socialjouren.

Personalen har tystnadsplikt.
All kontakt med socialtjänsten är kostnadsfri.

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-12-29
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Familj-barn-ungdom/Vald-i-nara-relationer/