Logga för utskrift

Att söka hemtjänst, boende eller övrigt stöd

Det finns en rad olika insatser att söka för dig som har behov av extra stöd. Utifrån dina förutsättningar görs en bedömning av vad just du behöver.

Ansökan

Hur du ansöker och vilket stöd du kan få varierar beroende på vilka behov du har. Här kan du läsa mer om vad som gäller:

Hemtjänst

Hemtjänst för att underlätta för dig i det dagliga livet hemma.

Exempel på hemtjänst: 

  • Service, till exempel tvätt, städ
  • Personlig omvårdnad, till exempel dusch och av- och påklädning 
  • Matleveranser
  • Ledsagning, till exempel för att delta i aktiviteter utanför hemmet

Trygghetslarm

Trygghetslarm, för att du ska kunna kalla på hjälp i olika akuta situationer dygnet runt.

Digital tillsyn

Digital tillsyn via kamera, för dig som har hemtjänst och behöver tillsyn om natten.

Särskilt boende

Särskilt boende, för dig som trots olika insatser inte klarar att bo kvar hemma längre.

Läs mer om boende för dig som är äldre

Läs mer om boende för dig som har en funktionsnedsättning

Övrigt stöd

Insatser för dig som är äldre

Insatser för dig som har en funktionsnedsättning

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-11-06
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Att-ansoka-om-hemtjanst-boende-eller-ovrigt-stod/